SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở mắt trước và sau điều trị u tuyến yên bằng dao Gamma

Đề tài do tác giả Đoàn Huyền Vi và Phan Văn Năm thực hiện nhằm xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở mắt của bệnh nhân u tuyến yên; đánh giá kết quả ở mắt của các bệnh nhân u tuyến yên được điều trị bằng dao gamma.

Nghiên cứu tiến hành với 21 bệnh nhân (42 mắt) được điều trị u tuyến yên bằng dao gamma tại trung tâm phẫu thuật Trường ĐH Y dược Huế từ tháng 10/2006-06/2007.
Kết quả cho thấy, bệnh nhân u tuyến yên có độ tuổi trung bình là 43,24 tuổi ± 14,52; trong 21 bệnh nhân có 5 bệnh nhân nam (23,8%) và 16 bệnh nhân nữ (76,2%). Các rối loạn ở mắt gồm giảm thị lực 76,2%, thu hẹp thị trường 86%, teo gai thị 35,7%, phù gai thị 4,8%, rối loạn vận nhãn (lác ngoài) 4,8%. Kích thước trung bình của các khối u tuyến yên là 31,10 ± 21,73 mm. Sau điều trị, 35,7% mắt cải thiện thị lực, 64,3% mắt giữ nguyên thị lực, 20% mắt có thị trường trở lại bình thường, 37,5% mắt thị trường tiến triển tốt.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả