SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xác định kháng thể kháng cầu nối desmosomes trong bệnh pemphigus

Đề tài do các tác giả Phan Huy Thục, Phạm Văn Thức thực hiện nhằm tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng của bệnh Pemphigus (bệnh da bọng nước tự miễn, tổn thương cơ bản bọng nước ở da và niêm mạc do hiện tượng ly gai); xác định kháng thể kháng cầu nối Desmosomes trong bệnh Pemphigus.

Nghiên cứu tiến hành với 22 bệnh nhân tại Khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng, 40 bệnh nhân tại Viện Da liễu quốc gia điều trị nội trú được chẩn đoán xác định là Pemphigus từ 1/8/2006-31/7/2007.
Kết quả, về đặc điểm lâm sàng của bệnh Pemphigus, nhóm tuổi mắc bệnh hay gặp là 40-60 tuổi chiếm 58,05%, tỷ lệ bệnh nhân nữ mắc bệnh Pemphigus cao hơn nam giới là 1,3/1. Pemphigus thông thường chiếm 91,95, Pemphigus da mỡ chiếm 6,5%, Pemphigus vảy lá chiếm 1,6%. Những biểu hiện lâm sàng sớm của bệnh là nổi bọng nước kèm theo đau rát chiếm 48,4%, nổi bọng nước chiếm 37,1% trong đó tổn thương ở niêm mạc là 53,23%, ở da là 46,77%. Những biểu hiện lâm sàng ở thời kỳ toàn phát: bọng nước nhăn nheo chiếm 83,9%, trợt da chiếm 88,7%, đóng vảy tiết 93,5%, chảy dịch 62,9%. Vị trí tổn thương ở vùng thân mình chiếm 91,9%, các chi chiếm 72,6%, niêm mạc miệng chiếm 53,2%. Bọng nước mọc trên nền da bình thường là 64,5%, trên nền da đỏ là 46,8%. Dịch bọng nước màu vàng chiếm 72,58%, dịch trong chiếm 54,83%. Dấu hiệu Nicolsky dương tính chiếm 83,9%. Kết quả xét nghiệm xác định kháng thể kháng cầu nối Desmosomes, tỷ lệ xét nghiệm kháng thể kháng cầu nối Desmosomes bằng MDHQGT ở bệnh nhân Pemphigus dương tính chiếm 76,9%, trong đó bệnh nhân Pemphigus mức độ bệnh nặng dương tính chiếm 87,5%, mức độ trung bình chiếm 80%, mức độ nhẹ chiếm 67,75%. Có mối tương quan chặt chẽ giữa biểu hiện lâm sàng trợt da với xét nghiệm kháng thể kháng cầu nối Desmosomes.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả