SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nội soi ung thư dạ dày sớm ở Hà Nội

Đề tài do các tác giả Lê Minh Sơn và Nguyễn Ngọc Khánh (bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng thường gặp của ung thư dạ dày sớm; mô tả hình ảnh đại thể của ung thư dạ dày sớm qua nội soi từ đó đánh giá tỷ lệ các thể và vị trí tổn thương trong ung thư dạ dày sớm.

Nghiên cứu tiến hành với tất cả các bệnh nhân sau mổ được chẩn đoán giải phẫu bệnh học là ung thư dạ dày sớm tại 4 bệnh viện Việt Đức, K, 108 và Xanh Pon (Hà Nội) trong khoảng thời gian từ 1997-2007.
Kết quả, qua nghiên cứu và đánh giá 110 bệnh nhân cho thấy, triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau thượng vị (chiếm 68,2%), chán ăn (chiếm 38,2%), đầy bụng khó tiêu (48,2%). Phân loại ung thư dạ dày sớm theo phân loại của Hội nội soi Nhật Bản (1962) phát hiện được type I là 5 ca, type IIa 9 ca, type IIb 15 ca. Tổn thương hay gặp nhất là type IIc 40 trường hợp và type III là 36 trường hợp. Những tổn thương phối hợp chiếm tỷ lệ nhỏ trong loại IIa-III là 2 trường hợp, loại IIc-III là 3 trường hợp. Ung thư sớm ở type IIb rất khó xác định vì niêm mạc vùng này phẳng chỉ đổi màu so với màu xung quanh dễ chẩn đoán nhầm là viêm niêm mạc dạ dày, nhờ sinh thiết mới xác định được là ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày sớm type IIc là những vết chợt nông ở dạ dày.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả