SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị glôcôm trên mắt đục thể thuỷ tinh bằng phẫu thuật phaco phối hợp cắt bè

Đề tài do các tác giả Phạm Như Vĩnh Tuyên và Phan Văn Năm thực hiện nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng và phân loại bệnh glôcôm trên mắt đục thể thuỷ tinh; đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật phaco phối hợp cắt bè củng giác mạc.

Nghiên cứu tiến hành với 29 mắt (27 bệnh nhân) với chẩn đoán glôcôm kèm đục thể thuỷ tinh được phẫu thuật phaco, đặt kính nội nhãn phối hợp cắt bè củng giác mạc tại khoa Mắt, bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian từ 2/2007-9/2007.
Kết quả, độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 70,15 ± 11,7, hầu hết bệnh nhân ở độ tuổi trên 80 (55,55%), tuổi cao nhất là 90 và thấp nhất là 44. Sau thời gian theo dõi 6 tháng cho thấy, đa số mắt là glôcôm góc đóng ở giai đoạn tiến triển và trầm trọng, đục thể thuỷ tinh dạng nhân và đa số thể thuỷ tinh có độ cứng III-IV. Phẫu thuật có tác dụng điều chỉnh nhãn áp rất tốt, mức hạ nhãn áp trung bình so với khi vào viện là 28mmHg và so với ngay trước phẫu thuật sau khi được điều trị bằng thuốc là 6mmHg. 100% các trường hợp nhãn áp được điều chỉnh sau phẫu thuật. Không có trường hợp nào bị tăng nhãn áp tái phát. Thị lực sau phẫu thuật phục hồi nhanh và rất ổn định. Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật thấp. Kiến nghị đề tài này cần được tiếp tục theo dõi nghiên cứu.
LV (nguồn: TC Y học thực hành số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả