SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh lao kê ở trẻ em

Đề tài do các tác giả Trần Văn Thọ và Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh lao kê ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Trung ương.

Bệnh lao ở trẻ em, đặc biệt là lao kê là một thể lao cấp tính với diễn biến nặng nề, cùng với lao màng não được xếp là thể lao nguy hiểm nhất, tỷ lệ biến chứng và tử vong cao nhất trong các thể lao ở trẻ em.
Nghiên cứu tiến hành với 60 bệnh nhân tuổi từ sơ sinh đến <15, được chẩn đoán là lao kê và điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Trung ương từ 1992-2002.
Kết quả cho thấy,  lứa tuổi hay gặp của lao kê là 0-5 tuổi, đặc biệt nhóm <3 tuổi chiếm 75%, nam/nữ là 1,7/1. Đa số khởi phát cấp tính, đột ngột với sốt cao kéo dài 96,7%, gầy sút cân 75%, ho kéo dài 45%. Thời gian phát hiện từ 1-3 tháng (70%). Chẩn đoán nhầm với lao kê của tuyến trước thường gặp là viêm phế quản phổi (33,3%), sốt kéo dài không rõ nguyên nhân 21,6%. Triệu chứng lâm sàng khi vào viện gồm sốt 100%, ho khan 63,3%, gầy sút cân 85%, phổi không có ran 80%. 

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả