SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của rắn bông súng ở tỉnh Cà Mau

TS. Hoàng Thị Nghiệp (Đại học Đồng Tháp) tiến hành nghiên cứu những đặc điểm sinh học của rắn bông súng nhằm có những dẫn liệu khoa học làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh quy trình nuôi, góp phần bảo tồn số lượng cá thể ngoài tự nhiên.

Rắn bông súng có nhiều ở khu vực Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, do có thịt thơm ngon và có giá trị thương phẩm cao nên bị săn bắt ngày càng nhiều, nhất là vào mùa nước nổi, dẫn đến số lượng của loài này trong tự nhiên đang bị giảm nhanh chóng.

Nghiên cứu về các đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của rắn bông súng cho thấy, rắn có chiều dài thân tương đối nhỏ, chiều dài thân trung bình của rắn cái là 547,93 ± 8,38 mm, lớn hơn rắn đực với chiều dài thân trung bình 523,93 ± 5,88 mm. Khối lượng cơ thể trung bình của rắn bông súng cái là 45,20 g, rắn đực là 51,64 g; khối lượng thức ăn, khối lượng mỡ và độ no của rắn cái lớn hơn rắn đực. Rắn bông súng đực có khối lượng tinh hoàn trung bình 0,23 g, chiếm 0,45% khối lượng trung bình của cơ thể. Khối lượng trung bình buồng trứng phải và trái của rắn cái bằng nhau, số lượng trứng tối thiểu là 9 trứng, tối đa 54 trứng trong mỗi buồng trứng.
 
LV (nguồn: TC Khoa học ĐHSP TP. HCM, số 2-2015)

Các tin khác: