SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm đồ thị ngấm thuốc của một số bệnh lý tuyến vú trên cộng hưởng từ động học

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hương, Bùi Văn Lệnh (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhắm đánh giá đặc điểm đồ thị ngấm thuốc của một số tổn thương tuyến vú trên cộng hưởng từ động học.
Nghiên cứu tiến hành với 30 bệnh nhân nữ chụp cộng hưởng từ động học tuyến vú từ tháng 4/2010 đến 10/2010. Theo đó, hình dạng của đường cong cường độ tín hiệu là một tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán tổn thương lành tính hay ác tính trong chụp cộng hưởng từ động học tuyến vú. Đồ thị rửa thuốc có giá trị chẩn đoán u ác tính với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao (69,2%, 100% và 87,5%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1-2011) 

Các tin khác: