SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi ở phụ nữ thai nghén tại một số bệnh viện ở Hà Nội

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Nhiệm và Lê Ngọc Hưng (Bộ môn Lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi ở phụ nữ thai nghén tại một số bệnh viện ở Hà Nội.

Nghiên cứu tiến hành với 56 bệnh nhân nữ lao phổi mới phối hợp với thai nghén vào điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương và Hà Nội từ 1997 đến 8/2006, trong đó có 35 bệnh nhân bị lao phổi trong thời kỳ mang thai và 21 bệnh nhân bị bệnh sau đẻ trong năm đầu tiên. Các nội dung nghiên cứu gồm soi điện trực tiếp tim AFB, X quang phổi chuẩn thẳng, đánh giá mức độ tổn thương dựa theo phân loại của hội lồng ngực Mỹ (ATS-1990), làm phản ứng Mantoux, xét nghiệm máu ngoại vi…
Kết quả, tỷ lệ AFB (+) soi đờm trực tiếp 60,7%, đa số tổn thương phổi trên X quang là lao xơ hang 37,5%, thâm nhiễm 21,4%, nốt 19,6%. Tổn thương hang 58,9%. Tổn thương độ III nhiều, chiếm 41,1%, tỷ lệ thuận với thời gian phát hiện bệnh (thời gian phát hiện bệnh càng muộn thì mức độ tổn thương phổi càng nặng). Vị trí tổn thương gặp ở cả 2 phổi (chiếm 50%), tổn thương phổi phải nhiều hơn chiếm 30,4%. Kết quả phản ứng Mantoux dương tính chiếm 80,9%, dương tính nhẹ 57,1%. Phần lớn bệnh nhân có hiện tượng thiếu máu (57,1%). Thiếu máu mức độ trung bình và nặng chiếm 23,2%. Đa số có bạch cầu trong máu ngoại vi tăng >10.000mm3 (62,5%), tăng trên 15.000mm3 chiếm 14,3% (bạch cầu tăng cao là một trong những biểu hiện nói lên bệnh đang ở giai đoạn tiến triển).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả