SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi mới AFB (+) có HIV (+)

Đề tài do các tác giả Vũ Đức Phan và Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi AFB (+) có HIV (+) tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu tiến hành tại bệnh viện lao và bệnh phổi Quảng Ninh từ 3/2000-6/2002 với 2 nhóm bệnh nhân gồm nhóm 1: 63 bệnh lao phổi mới AFB (+)/HIV (+), nhóm 2: 45 bệnh nhân lao phổi mới AFB (+)/HIV (-).
Kết quả cho thấy, xét nghiệm đờm: mức độ AFB 1 (+) ở bệnh nhân lao/HIV (+) chiếm tỷ lệ cao nhất (46%), tiếp đến là AFB 3 (+) 38,1%. Xquang phổi chuẩn gặp nhiều tổn thương dạng nốt (90,5%), tổn thương độ III gặp nhiều và nhiều hơn nhóm lao/HIV (-). Hồng cầu máu ngoại vi giảm nhiều giá trị trung bình của bạch cầu, bạch cầu lympo giảm so với nhóm lao/HIV (-). Phản ứng Mantoux: tỷ lệ âm tính 59%, trong đó vô dị 38,6%; đường kính trung bình của phản ứng Mantoux ở bệnh nhân lao/HIV (+) giảm rõ so với nhóm lao/HIV (-), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả