SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis) phục vụ công tác tạo giống Lan Hồ Điệp lai ở Việt Nam.

Để góp phần vào việc nghiên cứu, phát triển, bảo tồn lai tạo giống lan Hồ Điệp mới, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sử dụng của loài hoa này, nhóm nghiên cứu gồm các tác giả Trần Thị Thúy, Khuất Hữu Trung, Đặng Trọng Lương, Lã Tuấn Nghĩa (Viện Di truyền Nông nghiệp), Trần Duy Quý (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) tiến hành nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis) phục vụ công tác tạo giống Lan Hồ Điệp lai ở Việt Nam.

Lan Hồ Điệp có trên 70 loài bao gồm hàng trăm giống khác nhau và ngày càng có thêm nhiều giống mới. Lan Hồ Điệp hấp dẫn người tiêu dùng về màu sắc đa dạng, hình dạng phong phú và đặc biệt thu hút các nhà sản xuất kinh doanh bởi tính bền lâu của hoa so với các loài hoa lan khác. Chính vì vậy, những người yêu thích loài hoa này, không ngừng sưu tầm, nhập và thuần dưỡng các giống ngoại khiến chủng loại, màu sắc của lan Hồ Điệp ngày càng đa dạng đặc sắc. Nhóm nghiên cứu dùng 31 giống lan Hồ Điệp thuộc các loài khác nhau của chi lan Hồ Điệp thu thập trong nước và nhập nội để nghiên cứu và đánh giá sự đa dạng di truyền ở mức hình thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng thuộc chi lan Hồ Điệp, các giống nghiên cứu có cấu trúc khá giống nhau về thân, rễ, lá và hoa, nhưng các đặc điểm hình thái có sự khác biệt rõ ràng, rất đa dạng và phong phú. Sự đa dạng về hình thái tùy thuộc vào nguồn gốc, xuất xứ địa lý, dạng sống khác nhau của mỗi giống, 31 giống lan Hồ Điệp được phân thành 4 nhóm khác nhau. Qua phân tích các đặc điểm riêng và đặc điểm ưu việt của mỗi giống trong nhóm, các tác giả đã thiết lập thành công một số cặp lai giữa lan Hồ Điệp dại với lan Hồ Điệp truyền thống và lan Hồ Điệp nhập nội.
Trong thời gian tới cần thu thập thêm các giống lan Hồ Điệp, tiến hành nghiên cứu đa dạng di truyền để làm phong phú cho các loài lan Hồ Điệp và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của người chơi hoa.
HT (Theo Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Nghiệp-số 18-T11/2007)