SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu cường độ tiếng ồn ở một số trường tiểu học quận Bình Tân, TP.HCM

Đề tài do tác giả Đặng Xuân Hùng (BV Cấp cứu Trưng Vương) thực hiện nghiên cứu cường độ tiếng ồn trong và ngoài lớp học.
Đề tài thực hiện tại 10 trường tiểu học quận Bình Tân. Theo đó, mức ồn trung bình ở tần số 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz dao động từ 72,1 – 76,3 dB, vượt mức cho phép từ 22,1-26,3 dB (mức cho phép là 50 dB). Hầu hết các trường tiểu học trong diện nghiên cứu chưa được trang bị các phương tiện chống ồn trong và ngoài lớp học. Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên đều ý thức rõ ảnh hưởng của tiếng ồn đến công tác giảng dạy và đều có chung mong muốn được quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn trong việc chống ồn. Do đó, thực hiện biện pháp làm giảm ồn ở môi trường học tập là rất cần thiết.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 6-2010)

Các tin khác: