SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu cố định vi khuẩn bằng Hydroxide kim loại

Đề tài do các tác giả Đỗ Thị Thu Hương, Sudip K. Rakhi thực hiện nhằm tìm hiểu khả năng cố định hydoroxide kim loại với các loại vi khuẩn gram (-) và gram (+) khác nhau để nâng cao hiệu quả của phương pháp chuẩn đoán vi khuẩn.

Phương pháp cố định vi khuẩn bằng kim loại nhanh chóng, không tốn kém, đơn giản. Nguyên tắc cơ bản của quá trình cố định vi khuẩn là sự thay thế các nhóm hydroxyl trên bề mặt của hydroxide kim loại bằng những cầu nối thích hợp từ mô vi khuẩn. Kết quả là sự tạo thành các liên kết đồng hóa trị.
Từ các chủng vi khuẩn là Styphimurium ATTC 13311 thu nhận từ BIOTECH, NASTADA (Thái Lan), E.coli 0157:H7, S.aureus TISTR 29 (phòng Lap- Viện Công nghệ Châu Á), nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm bằng phương pháp cố định vi khuẩn với hydroxide kim loại và phát hiện bằng phương pháp truyền thống.
Kết quả cho thấy, việc cố định khuẩn với hydroxide kim loại đã thành công cho cả vi khuẩn gram (-) và gram (+) cho hiệu quả cố định dao động từ 83,57% đến 90,30% đối titanous hydroxide và từ 87,63% đến 95,90% đối với zincornium hydroxide. Cả titanous hydroxide và zincornium hydroxide đều có thể áp dụng cho các chủng vi khuẩn gram (-) và gram (+). Hydroxide kim loại không ảnh hưởng đến khả năng sống sót của vi khuẩn trong vòng 24 giờ.

BH (Theo tạp chí NN&PTNT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả