SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chuyển hóa dầu dừa thành biodiezel trên xúc tác dị thể NaOH/MgO

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ (Đại học bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu chuyển hóa dầu dừa thành biodiesel trên xúc tác dị thể NaOH/MgO.
Dầu dừa là nguyên liệu có nhiều ưu điểm tổng hợp biodiesel như: có thành phần axit no cao nên trị số xetan cao (56-60), nhiệt trị tương đối cao, trị số axit thấp.
Sau khi điều chế được xúc tác dị thể NaOH/MgO bằng phương pháp ngâm tẩm, nhóm tác giả tiến hành tổng hợp biodiesel từ dầu dừa lên xúc tác này.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, để tổng hợp dầu dừa với hiệu suất 88% cần lượng xúc tác là 4g/100ml, thời gian phản ứng 4 giờ, nhiệt độ phản ứng là 600C. Bằng phương pháp IR, GC-MS và các phân tích hóa lý đã xác nhận được sản phẩm là metyleste và đạt chất lượng tương đương biodiesel chuẩn.
Khi thử nghiệm trên động cơ cho thấy, nhiên liệu B20 (Biodiesel 20%) cho công suất đảm bảo và có thành phần khí thải COx, NOx, hydrocacbon thấp hơn diesel khoáng.
BH (Theo HH&ƯD, số 11/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả