SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chuyển đổi xe gắn máy sử dụng đa nhiên liệu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế chuyển đổi xe gắn máy truyền thống thành xe gắn máy sử dụng đa nhiên liệu lỏng-khí nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu lỏng truyền thống (xăng) và bớt ô nhiễm môi trường. Xe gắn máy được chuyển đổi có thể sử dụng linh hoạt các loại nhiên liệu lỏng-khí như khí hóa lỏng, khí sinh học, khí thiên nhiên dạng nén.
 
 
Xe gắn máy sử dụng đa nhiên liệu sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu lỏng truyền thống.

Theo thiết kế, hệ thống phun nhiên liệu khí (điều khiển điện tử) được gắn và hoạt động song song với hệ thống nhiên liệu lỏng. Tín hiệu điều khiển lưu lượng và thời gian phun cho kim phun nhiên liệu khí được lấy từ tín hiệu điều khiển kim phun nhiên liệu lỏng.

Xe gắn máy đa nhiên liệu có thể hoạt động theo 3 chế độ, tương ứng với vị trí công tắc chuyển đổi:
  • Sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống.
  • Sử dụng 100% nhiên liệu khí: khởi động bằng nhiên liệu lỏng, sau đó nhấn công tắc để chuyển sang sử dụng 100% nhiên liệu khí.
  • Chế độ chạy hỗn hợp đa nhiên liệu lỏng-khí.
Kết quả thử nghiệm trên bệ thử chuyên dụng cho thấy, khi sử dụng nhiên liệu khí, tính kinh tế của động cơ được nâng cao, xe chạy được quãng đường xa hơn; giảm phát thải khí CO2, CO, HC và NOx (đặc biệt ở tốc độ dưới 40km/h, tương ứng với điều kiện chạy trong thành phố). Tuy khả năng tăng tốc của xe giảm khi dùng nhiên liệu khí nhưng đây là vấn đề không lớn nếu xét đến tính kinh tế và an toàn.

Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng, Trần Đăng Long đến từ Phòng thí nghiệm Trọng điểm Động cơ đốt trong - Khoa kỹ thuật Giao thông (ĐH Bách Khoa TP.HCM) thực hiện đã thiết kế chuyển đổi thành  công xe gắn máy sử dụng đa nhiên liệu, giúp mở rộng ứng dụng nhiên liệu khí tại Việt Nam. Theo nghiên cứu, việc chuyển đổi này nên thực hiện với xe tay ga, sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử để đảm bảo tính thẩm mỹ và vận hành tốt.
 
TN (Nguồn: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2/2013)

 

Các tin khác: