SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần và lai giống thỏ ngoại New Zealand White (NZW) và thỏ nội tại trại thỏ giống VIGOVA và một số mô hình chăn nuôi thỏ hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM.

Đề tài do nhóm tác giả Nguyễn Xuân Tuyển, Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Đức Thỏa, Nguyễn Ngọc Huân (Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao TBKT chăn nuôi – Viện chăn nuôi- Bộ NN&PTNT) thực hiện vừa được Sở KH&CN tiến hành nghiệm thu.

Chăn nuôi thỏ hiện đang được các hộ gia đình ở TP.HCM quan tâm. Số lượng thỏ nuôi tăng liên tục qua các năm. Vì thế đề tài thực hiện nhằm điều tra thực trạng nuôi thỏ ở thành phố; tạo đàn nguyên liệu, phân nhóm hạt nhân, nghiên cứu di truyền các đặc điểm năng suất..; bước đầu xây dựng một số mô hình chăn nuôi thỏ hiệu quả hộ gia đình.
Trong thời gian từ năm 2006-2007, nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra 8 quận huyện trên địa bàn TP.HCM để tìm hiểu thực trạng nuôi thỏ của các hộ gia đình. Nghiên cứu cho thấy, do chưa được tập huấn kỹ thuật nên tỉ lệ hộ sử dụng đúng thức ăn công nghiệp cho thỏ chưa đến 50% và đa số đều dùng thức ăn chưa phù hợp. Các hộ chăn nuôi thỏ chủ yếu để bán thịt. Gần 2/3 số hộ được hỏi cho rằng nuôi thỏ có lãi và thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 1.2 triệu.
Như vậy, đây là khoản thu nhập đáng kể cho người nông dân. Vấn đề đặt ra là làm sao nâng cao sản lượng thịt thỏ? Đề tài đã tiến hành tạo đàn nguyên liệu hạt nhân. Từ đàn thỏ NZW ông bà nhập từ Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Hà Tây), nhóm đã phân 2 nhóm tạo đàn nguyên liệu hạt nhân. Việc tạo đàn lai này được diễn ra tại trại giống VIGOVA (Trảng Bom, Đồng Nai) trong 2 năm. Bằng ứng dụng BLUP, đề tài đã tách được hai nhóm thỏ khác biệt di truyền làm cơ sở để chọn lọc tạo 2 dòng riêng biệt: dòng đực có khối lượng 70 ngày tuổi cao và dòng cái có khối lượng ổ 21 ngày tuổi cao.
Đánh giá được tiềm năng của ngành chăn nuôi thỏ, đề tài bước đầu xây dựng mô hình chăn nuôi hộ gia đình và chuyển giao tiến bộ công nghệ. Hai mô hình mà đề tài đưa ra đã được áp dụng thử tại huyện Hoc Môn: nuôi thỏ sinh sản bằng thức ăn công nghiệp có bổ sung rau cỏ trồng tại chỗ và nuôi thỏ thịt bằng thức ăn công nghiệp có bổ sung rau cỏ trồng tại chỗ. Mỗi kiểu mô hình được triển khai tại 6 nông hộ. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi và tính toán số lãi thu được từ nuôi thỏ thịt là 471.000 đồng/tháng. Theo đó, nhóm đánh giá các mô hình đưa ra nếu kết hợp với việc áp dụng đồng bộ yếu tố lựa chọn giống, qui trình nuôi sẽ cho kết quả tốt. Vì thế, nhóm kiến nghị, được thực hiện dự án sản xuất thử trên qui mô rộng hơn nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi của thành phố.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, về vấn đề triển khai dự án sản xuất thử, hội đồng cho rằng, sẽ rất khó thực hiện vì thịt thỏ hiện chưa có thị trường, người dân chưa có thói quen dùng thịt thỏ.
Bích Hằng
Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả