SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng gà Ác

Đề tài do Công ty gia cầm TP.HCM chủ trì, PGS.TS Trịnh Công Thành và KS. Trần Thị Ninh làm chủ nhiệm, vừa được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu ngày 25/6/2008.

Đây là một nghiên cứu có giá trị khoa học cao trong công tác giống bởi đã tiến hành chọn lọc tạo dòng gà Ác qua 5 thế hệ, khảo sát gà Ác thịt thương phẩm thế hệ 3 và thế hệ 4, xây dựng quy trình thụ tinh nhân tạo trên gà Ác, xây dựng quy trình chăn nuôi gà Ác.
Theo đó, nhóm tác giả đã ứng dụng phương pháp BLUP (chọn lọc theo chỉ số chọn lọc hiện đại) để ước lượng các giá trị giống, xây dựng chỉ số chọn lọc để xếp hạng, chọn lọc những gà ác tốt nhất làm cha mẹ cho thế hệ sau, đánh giá tiến bộ di truyền qua các thế hệ, khảo sát phẩm chất gà thịt thương phẩm. Nghiên cứu tiến hành từ 2004-2008, được thực hiện chủ yếu tại Xí nghiệp chăn nuôi gà Bình An, ấp Bình Thung, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Kết quả, về chọn lọc tạo dòng gà Ác, qua 5 thế hệ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về giá trị kiểu hình, giá trị gây giống của ngày tuổi đạt khối lượng 200g trên dòng sinh sản cũng như dòng sinh trưởng nhưng dòng sinh trưởng có sự tiến bộ rất nhiều; tính trạng sản lượng trứng đã có cải thiện trên phương diện kiểu hình của thế hệ sau so với thế hệ trước. Trong giai đoạn phân dòng, tính trạng này có sự tiến bộ rõ rệt trên dòng sinh sản và mang lại lợi nhuận cho Xí nghiệp theo bảng kết quả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Kết quả này làm gia tăng về phương diện kiểu hình của tính trạng tăng trưởng hay trung bình trọng lượng lúc 5 tuần của các thế hệ sau so với thế hệ trước và cao hơn chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty gia cầm trước đây (200gr) đồng thời làm tăng về phương diện kiểu hình của tính trạng sinh sản hay tỷ lệ đẻ của thế hệ sau so với thế hệ trước.
Về thí nghiệm gà Ác thịt thương phẩm thế hệ 3 và 4, đàn gà Ác nuôi thương phẩm có khối lượng lúc 5 tuần tuổi của con trống cao hơn con mái, của thế hệ 4 cao hơn thế hệ 3 (khác biệt này có ý nghĩa thống kê). Tỷ lệ quầy thịt 72-73% tương đương với các giống gà khác và không có sự khác nhau giữa các công thức lai cũng như giữa các con trống và mái. Chất lượng quầy thịt không thay đổi hàm lượng các chất dinh dưỡng trong quá trình chọn lọc nhân thuần các dòng gà Ác. Về quy trình thụ tinh nhân tạo trên gà Ác, áp dụng thụ tinh nhân tạo trong công tác giống gà Ác là một biện pháp tối ưu vì quản lý chính xác được nguồn giống cá thể và giải quyết được phần nào thuộc tính ấp bóng còn cao của giống gà Ác. Tinh trùng lấy xong cần gieo ngay để không làm giảm hoạt lực của tinh dịch. Môi trường pha loãng tinh cho kết quả tốt nhất là môi trường Ringer, việc lấy tinh gieo tinh 2 lần/tuần cho kết quả chất lượng tinh và ấp nở tốt nhất. Về quy trình chăn nuôi gà Ác, đề tài đã xây dựng và hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Ác, cụ thể hoá yêu cầu công tác giống trong từng tuần, từng nội dung công đoạn, quy định chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gà…
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả