SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chính sách, giải pháp khuyến khích ngành công nghiệp chế biến thực phẩm TP.HCM nâng tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản phẩm

Đề tài do ThS. Bảo Trung (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II) thực hiện, vừa được Sở KH&CN TP.HCM tiến hành nghiệm thu ngày 14/1/2008. Hội đồng nghiệm thu đánh giá và xếp đề tài loại khá, đồng thời đề nghị tác giả có những nghiên cứu sâu trong những giai đoạn tiếp theo để đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao hơn nữa.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định những luận cứ khoa học và kinh nghiệm các nước tác động làm cho ngành CBTP gia tăng giá trị; phân tích thực trạng ngành CN CBTP, xác định tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản phẩm của một số sản phẩm chủ lực TP.HCM và nghiên cứu các cơ chế, chính sách tác động đến ngành công nghiệp chế biến thực phẩm (CN CBTP) gia tăng giá trị. Từ đó, xác định được những nguyên nhân làm cho ngành CN CBTP TP.HCM không gia tăng giá trị, tăng trưởng không ổn định và có dấu hiệu giảm sút; đề xuất lựa chọn chiến lược phát triển ngành CBTP TP.HCM và đề xuất chính sách, giải pháp khuyến khích ngành CN CBTP nâng tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản phẩm.
Kết quả nghiên cứu đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm mà mua ban quan ao giay dep Việt Nam có thể vận dụng để phát triển ngành CN CBTP có giá trị gia tăng cao.
Đề tài cũng đã nhận diện những nguyên nhân cản trở ngành CN CBTP của TP.HCM gia tăng giá trị trong thời gian qua có liên quan đến các vấn đề về chính sách, khoa học và công nghệ, chuỗi cung ứng và các điều kiện vật chất còn yếu kém... Đồng thời đề xuất 7 chính sách giải pháp phát triển ngành CN CBTP có giá trị gia tăng cao; kiến nghị 6 chính sách của chính phủ và đề xuất 7 kiến nghị đối với doanh nghiệp CBTP.
 
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả