SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ.

Việc nghiên cứu ứng dụng chất màu từ hạt điều nhuộm đã có một vài nhà hóa học ở nước ta quan tâm nhưng đến này, vẫn chưa có một qui trình công nghệ sản xuất ổn định và hiệu quả để có thể triển khai ở qui mô công nghiệp. Vì vậy, nhóm nghiên cứu gồm tác giả Đào Hùng Cường và Phan Thảo Thơ (Khoa Hóa học - Đại Học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng) đã tiến hành nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ nhằm ứng dụng rộng rãi chất màu tự nhiên trong thực phẩm, góp phần tích cực phát triển cây công nghiệp ở nước ta.

Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được chất màu chiết từ hạt điều nhuộm không gây độc hại với sức khỏe con người. CODEX đã đưa chất màu chiết từ hạt điều vào danh mục các loại phẩm màu tự nhiên được sử dụng an toàn cho thực phẩm và dược phẩm. Chất màu lấy được từ hạt điều nhuộm có màu đỏ và vàng. Chất màu chủ yếu trong phần cơm hạt điều nhuộm là bixin có màu đỏ chiếm hơn 80% phần cơm hạt điều ngoài bixin, trong hạt điều màu còn có chất nor-bixin là chất tạo ra màu vàng. Nhóm nghiên cứu dùng dung môi hữu cơ để chiết tách bixin. Kết quả là nhóm đã nghiên cứu thành công quy trình sử dụng dung môi etyl axetat để tách chất màu bixin từ hạt điều nhuộm với hiệu suất cao nhất là 19,78%. Điều kiện thích hợp của quy trình là: tỷ lệ khối lượng hạt điều nhuộm (g)/thể tích dung môi etyl axetat(ml) =1/18 ở nhiệt độ 800C và thời gian chiết tách là 10 giờ. Thời gian thu hoạch quả điều nhuộm để chiết tách bixin với hàm lượng cao nhất là vào khỏang tháng 1,2 và tháng 8,9 hằng năm (Khoảng 4 tháng sau khi cây điều nhuộm cho quả non)
HT (Theo Tạp chí Hóa học và Ứng dụng-số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả