SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha, hai pha của các nhựa polyeste không no và nanosilica.

Đề tài do tác giả Hoàng Anh Sơn, Võ Thành Phong, Ngô Quốc Bưu, Trần Anh Tuấn (Viện Khoa học vật liệu, Viện khoa học công nghệ Việt Nam) thực hiện nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha, hai pha của các nhựa polyeste không no và nanosilica.

Nguyên liệu được sử dụng trong đề tài bao gồm: nhựa polyeste isophthalic 2660, nhựa polyeste ortophthlic 2211N và HCP 110, NanoSiO2 dạng hạt hình cầu, kích thước trung bình 80nm và APS, toluen.
Đề tài lần lượt nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha 2 nhựa polyeste không no và cấu trúc và tính chất cơ lý của vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp hai pha các nhựa polyesste không no. Kết quả cho thấy, vật liệu nanocompozit được chế tạo bằng phản ứng khâu mạch của các polyeste với sự có mặt của các hạt cầu nano SiO2 đã được biến tính bề mặt. Việc đưa hạt cầu nano SiO2 vào làm tăng độ cứng, modun đàn hồi và tăng mạnh độ nhớt của hỗn hợp nhựa polyeste.
Trên cơ sở hỗn hợp hai pha các nhựa polyeste không no bằng phương pháp điều khiển cấu trúc pha và lựa chọn pha độn ưu tiên (pha nền 2660 với 1% nano SiO2 độn modul đàn hồi của hỗn hợp) sau khi đóng rắn đạt tới 5 Gpa. Trong khi đó độn đều theo thể tích cả hỗn hợp đạt trên 3 Gpa. Như vậy, vật liệu hỗn hợp nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp hai pha của hai polyeste sẽ chế tạo được với các tỉ lệ thành phần tối ưu nhất, đạt được các chỉ tiêu cơ lí tốt nhất và giảm được lượng chất độn đắt tiền nano SiO2.
BH (Theo Tạp chí hóa học, số 2/08)
 
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả