SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chế tạo gốm xốp hydroxyapatite từ vỏ sò Lăng Cô

PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã nghiên cứu chế tạo bột hydroxyapatite (HA) và gốm xốp hydroxyapatite từ nguyên liệu là vỏ sò Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), được chuyển hóa thành CaO, sau đó thực hiện phản ứng thủy nhiệt với dung dịch (NH4)2 HPO4 trong khoảng nhiệt độ từ 180 - 2200C trong máy hấp (autoclave).

Bột hydroxyapatit thu được, được xác định thành phần pha, đặc trưng liên kết, hình dạng và kích thước hạt bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) và hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả cho thấy, nhiệt độ của phản ứng thủy nhiệt không ảnh hưởng đến thành phần pha nhưng ảnh hưởng đến hình dạng và kích thước hạt khoáng HA. Đối với quá trình chế tạo gốm xốp, đã nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm hồ đổ rót và nhiệt độ nung đến tính chất của gốm HA. Kết quả với độ ẩm tạo hình 35%, nhiệt độ nung 1.2500C thì gốm xốp HA đạt được cường độ chịu nén khá cao (261 MPa).

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: