SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao – tro trấu

Đề tài do KS. Trần Đức Trung (ĐH Xây dựng) thực hiện nghiên cứu sử dụng cát mịn, xỉ lò cao, tro trấu và các nguyên vật liệu sẵn có ở Việt Nam để chế tạo hỗn hợp bê tông có khả năng tự lèn, sau khi rắn chắc ở tuổi 28 ngày có cường độ nén đạt trên 60N/mm2.

Qua các thí nghiệm xác định khả năng tự lèn của hỗn hợp bê tông (độ chảy xòe, chiều cao dâng qua thiết bị Ubox, thời gian chảy qua thiết bị Vbox và thời gian chảy qua Vbox sau 5 phút) cho thấy, loại bê tông tự lèn của đề tài nghiên cứu có khả năng tự lèn cao, đặc biệt cho cường độ nén rất cao ở tuổi 28 ngày. Hoàn toàn có thể sử dụng cát mịn là loại cát đen và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao – tro trấu để chế tạo bê tông tự lèn cường độ cao, từ đó mở ra hướng nghiên cứu thay thế cát vàng bằng cát đen và phụ gia khoáng sillica fume, bột đá vôi, tro bay… bằng hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao – tro trấu.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 1/2012)

Các tin khác: