SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương sọ não nặng

Đề tài do tác giả Đỗ Anh Vũ thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của chấn thương sọ não (CTSN) nặng; đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật CTSN nặng.

Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân CTSN nặng (Glasgow ≤ 8) không phân biệt tuổi, giới, được chuyển vào khoa Ngoại thần kinh - cột sống và được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định từ tháng 1/2006-10/2006.
Theo đó, trong 86 bệnh nhân có 73 nam và 13 nữ, tuổi cao nhất là 78, thấp nhất là 5, CTSN nặng gặp nhiều nhất ở nhóm tuổi 16-60 (chiếm tỷ lệ 82%). Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của CTSN nặng: về lâm sàng, bệnh nhân vào viện mê sâu, biểu hiện lâm sàng liệt nửa người chiếm tỷ lệ cao (83,7%), giãn đồng tử một bên có 44 trường hợp (51,2%) và giãn đồng tử hai bên là 24,4%; về hình ảnh cận lâm sàng, chiếm đa phần là máu tụ dưới màng cứng có 32 trường hợp (37,2%), di lệch đường giữa >10mm có 35 trường hợp (40,7%) và hình ảnh chảy máu dưới màng nhện là 29 trường hợp (33,7%). Kết quả điều trị phẫu thuật CTSN nặng theo GOS: tử vong có 17 trường hợp (19,8%), sống 69 trường hợp (80,2%); trong đó tốt 53,5%, di chứng nhẹ 17,4%, di chứng nặng 7%, sống thực vật 2,3%.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả