SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu cấu trúc rừng và đa dạng thực vật ở vùng cửa sông Đồng Tranh, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP.HCM

Đề tài do tác giả Viên Ngọc Nam (ĐH Nông lâm TP.HCM) thực hiện nghiên cứu về cấu trúc rừng và đa dạng thực vật thân gỗ ở vùng cửa sông Đồng Tranh, huyện Cần Giờ để góp phần trong việc quản lý, trồng rừng cũng như vai trò của rừng trong phòng hộ.

Qua nghiên cứu phân bố số cây theo cấp đường kính (N-D), phân bố số cây theo cấp chiều cao (N-H) cho thấy, rừng trong khu vực này là trong giai đoạn phát triển, có một đỉnh lệch trái. Khu vực nghiên cứu là những khu đất mới bồi nên thành phần loài gồm những loài cây tiên phong của rừng ngập mặn như Mấm trắng, Mấm biển và Bần trắng trên những điều kiện môi trường chi phối bởi độ cao địa hình có ảnh hưởng đến chế độ ngập triều. Tác giả nhận thấy có 2 nhóm loài có thể trồng hỗn giao với nhau trên đất ngập triều thấp đến trung bình là Mấm trắng và Đước, nhóm trên đất cao là Xu sung và Dà quánh. Chỉ số đa dạng bêta cho thấy khác biệt các ô theo địa hình và cách xa bờ sông, trên các tuyến khác nhau giữa vị trí sát ngoài cửa sông có đa dạng cao hơn các tuyến nằm bên trong.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2/2012)

Các tin khác: