SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu căng thẳng thần kinh tâm lý trong quá trình lao động của công nhân tổng đài điện thoại trong ngành bưu điện

Đề tài do tác giả Trịnh Hoàng Hà và cộng sự (Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá sự biến đổi tâm sinh lý của công nhân tổng đài (CNTĐ) ngành bưu điện trong ca lao động, từ đó đề xuất các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe CNTĐ.

Nghiên cứu tiến hành trên 76 CNTĐ và 34 đối tượng đối chứng trong ngành bưu điện. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu tâm sinh lý của CNTĐ bao gồm trí nhớ, độ tập trung chú ý, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, tốc độ xử lý thông tin, khả năng tư duy logic tại thời điểm sau ca giảm sút so với trước ca lao động. Mức độ giảm sút của một một số chỉ tiêu tâm sinh lý của CNTĐ tỷ lệ thuận với cường độ lao động và giảm sút nhiều hơn nhóm đối chứng. Điều này thể hiện sự căng thẳng và mệt mỏi thần kinh tâm lý của CNTĐ trong quá trình lao động.

Đề tài khuyến nghị tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe CNTĐ như cải thiện điều kiện lao động, nghỉ ngơi tích cực, khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm các bệnh lý có tính chất nghề nghiệp để điều trị kịp thời; nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn phù hợp với nghề tổng đài để hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp, đảm bảo an toàn hơn, năng suất hơn trong lao động...
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3-2014)

Các tin khác: