SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp oxit nhôm theo phương pháp sol-gel

Đề tài do tác giả Đỗ Thanh Hải (Cao đẳng Công nghiệp Việt Hưng), Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang (Viện Hóa học công nghiệp), Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Trùng Dương (Đại học Bách khoa Hà Nội) nhằm trình bày chi tiết các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp solgel đến cấu trúc của nhôm oxit.

Đề tài tiến hành thực nghiệm tổng hợp nhôm oxit bằng phương pháp sol gel được biến tính trên cơ sở của quá trình Yoldas. Nhóm nghiên cứu đun hồi lưu trong 3 giờ isopropoxit hòa tan trong iso– propanol hoặc n- propanol. Sau đó, hỗn hợp của nước, axit nitric trong iso – propanol (n- propanol) được thêm từ từ vào dung dịch này. Gel tạo thành được già hóa trong 1-3 ngày ở nhiệt độ 800C. Sau khi lọc hết dung môi, sản phẩm được sấy ở 800C trong 14 giờ rồi được nung ở 5000C trong 10 giờ.
Kết quả cho thấy, tốc độ khuấy trộn 400-500vòng/phút, dung môi sử dụng tốt nhất là isopropanal, nhiệt độ phản ứng là 900C, nhiệt độ già hóa là 800C, thời gian già hóa là 2-3 ngày, nung trong dòng không khí với tốc độ 100ml/phút. Với các điều kiện trên oxit mao quản trung bình có bề mặt riêng lớn và phân bố mao quản khá đồng đều, tập trung chủ yếu ở 50A0 đã được tổng hợp. Oxit nhôm được tạo ra có khả năng ứng dụng lớn để làm chất xúc tác.
BH (Theo Hóa Học & Ứng dụng, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả