SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại tại huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

Đề tài do TS. Lê Trọng Hùng (Trường ĐH Lâm nghiệp) thực hiện nghiên cứu các mô hình kinh tế trang trại nhằm đưa ra định hướng chính sách để thúc đẩy quá trình phát triển loại hình kinh tế này.

Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại tại huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.
Kết quả cho thấy, hầu hết các trang trại ở huyện Bát Xát hiện nay đang ở giai đoạn từ kinh tế hộ gia đình sang làm kinh tế trang trại nông lâm nghiệp đa dạng nhiều loại hình sản xuất, trong đó sản xuất lương thực và cây lâm nghiệp là chính, đang chuyển dần sang chuyên môn hóa, tập trung thâm canh nông lâm nghiệp có năng suất cao. Các yếu tố ảnh hưởng là sự thay đổi của sản xuất lâm nghiệp, tổng chi phí sản xuất, lượng lao động, vốn đầu tư… Vì vậy cần tập trung tăng cường đầu tư vốn sản xuất cho các trang trại. Cụ thể là đầu tư cho chăn nuôi ở vùng thấp và cho lâm nghiệp trên cả 2 vùng (cao và thấp); hình thành thị trường lao động nhằm thu hút lượng lao động cho các trang trại; nâng cao khả năng thâm canh sản xuất và phát triển sản xuất hàng hóa.
Để nhân rộng mô hình này cần khuyến khích phát triển các trang trại lâm nghiệp, trước hết cần tập trung giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận trang trại để các chủ trang trại được chính thức về mặt pháp lý và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn, các tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh nguồn nhân lực, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền sở tại tạo cơ sở pháp lý cho kinh tế trang trại phát triển đúng hướng.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả