SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật tái sử dụng nước thải sinh hoạt

Đề tài do tác giả Nguyễn Xuân Hoàn (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) thực hiện nhằm cung cấp nước để rửa sạch thành phố (đường phố, xe cộ…) và mạng cứu hỏa; cấp lại một phần cho tầng nước ngầm (qua lớp lọc); đưa nước trở lại chu trình nước uống, cách này yêu cầu dây chuyền xử lý rất phức tạp đòi hỏi phải loại bỏ triệt để các chất ô nhiễm hữu cơ, amoni, vi khuẩn… nhưng khả năng kỹ thuật đã giải quyết được.

Nghiên cứu tiến hành với nước thải sinh hoạt tại khu biệt thự Lê Lai, Đà Lạt.
Từ cơ sở lý thuyết, tác giả đã đưa ra được quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt thành nước sinh hoạt. Công nghệ tái sử dụng được đề xuất đã mở ra một hướng mới phục vụ rộng rãi các đối tượng sử dụng nước có chất lượng và yêu cầu khác nhau. Các kết quả phân tích được so sánh với tiêu chuẩn nước tái sử dụng trong đô thị của Israel (Việt Nam chưa có) cho thấy công nghệ xử lý nước thải để tái sử dụng hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu cao về chất lượng. Tổng toàn bộ chi phí xử lý cho 1 m3 nước thải gần 2.000 đồng, nước thải sau xử lý đủ tiêu chuẩn được tái sử dụng cho các mục đích khác nhau như dội, rửa toilet, rửa các công trình kiến trúc, rửa xe, tưới cây, phòng cháy chữa cháy, rửa sàn nhà, đường phố, làm mát thiết bị… Trong khi thực tế hiện nay, nước cung cấp cho dịch vụ, sản xuất công nghiệp mua nước với giá 8.000 đồng/m3. Vậy nên việc tái sử dụng nước sau xử lý sẽ góp phần tiết kiệm chi phí và giữ gìn, bảo tồn tài nguyên nước.
LV (nguồn: TC Công nghiệp kỳ 2, 2/2009)

Các tin khác: