SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu biểu hiện khô miệng của hội chứng gougerot-sjgoren kết hợp với luput ban đỏ hệ thống

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nghiên cứu biểu hiện khô miệng của hội chứng gougerot-sjgoren kết hợp với luput ban đỏ hệ thống.

Nghiên cứu tiến hành với 96 bệnh nhân (BN) luput ban đỏ hệ thống, chẩn đoán theo tiêu chuẩn Hội thấp khớp Hoa Kỳ ACR 1997, điều trị nội trú tại khoa khớp Bệnh Viện Bạch Mai trong thời gian từ 1998-2003. Các BN được chia thành 2 nhóm, nhóm 1 bao gồm 31 BN mắc gougerot-Sjgoren (HC GS) được chẩn đoán theo tiêu chuẩn châu Âu 1993 và nhóm 2 bao gồm 65 BN không mắc HC GS.
Kết quả, các biểu hiện khô miệng của hội chứng HC GS kết hợp với luput ban đỏ hệ thống là: khô miệng (đơn thuần hay kết hợp với khô mắt) có tỷ lệ 93,6%. Tỷ lệ khô miệng nặng 74,2%, cao hơn hẳn so với nhóm không có HC GS (24,6%). Có mối liên quan rất chặt chẽ giữa hội chứng GS với mức độ khô miệng theo tiêu chuẩn của Shall (p<0,001). Có ít nhất một triệu chứng cơ năng miệng (100%), thường gặp là giảm hay mất nước bọt (74,2%), uống nhiều nước (74,2%), đau miệng (64,5%), nứt hay loét miệng, môi (61,3%). 93,5% BN có ít nhất một tiêu chuẩn miệng theo tiêu chuẩn châu Âu trong đó cảm giác khô miệng >3 tháng (74,1%), uống nước thường xuyên trong khi ăn (51,6%), sưng tuyến nước bọt mang tai (25,8%).
96,7% BN luput mắc HC GS có thiểu tiết nước bọt khách quan (), cao hơn hẳn so với nhóm BN luput không có HC GS (44,6%) với p<0,01. Tỷ lệ thâm nhiễm lympho bào tuyến nước bọt phụ ở giai đoạn 3, 4 theo phân loại của Chilsom là 77,4%, cao hơn nhóm BN không có HC GS (10,6%). Có mối liên quan rõ rệt giữa giai đoạn tổn thương mô bệnh học của Chilsom với HC GS (p<0,001).

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả