SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu biện pháp xử lý sinh khối cây dương xỉ và vetiver hấp phụ kim loại nặng sau khi trồng trên đất sau khai khoáng

Nghiên cứu được các tác giả Đặng Văn Minh (ĐH Thái Nguyên) và Nguyễn Duy Hải (ĐH Nông lâm Thái Nguyên) thực hiện nhằm góp phần tiếp nối và phát triển cũng như bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu sử dụng thực vật xử lý kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản; từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp xử lý kim loại nặng trong sinh khối thực vật sau hấp thu kim loại nặng, phục vụ công tác bảo vệ môi trường đất sau khai thác khoáng sản nói tiêng và bảo vệ môi trường nói chung.

Sinh khối tươi của dương xỉ và vetiver được thu gom và phơi khô, sau khi được tro hóa tiếp tục xử lý với vôi nhằm giảm hàm lượng kim loại nặng di động. Kết quả tro hóa cho thấy, sau khi tro hóa sinh khối của cây giảm đi đáng kể, chỉ còn 5-6% so với ban đầu. Hàm lượng kim loại nặng tổng số trong tro trước và sau thí nghiệm không thay đổi nhiều. Tuy nhiên hàm lượng kim loại nặng di động trong tro sau khi xử lý với vôi đã có sự thay đổi rõ rệt. Điều này rất có ý nghĩa trong việc hạn chế tác hại của kim loại nặng trong môi trường đất.
LV (nguồn: TC KH&CN Nông-Sinh-Y, ĐH Thái Nguyên, số 5-2014)

Các tin khác: