SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu biến đổi hình thái thất trái trên siêu âm ở bệnh nhân đau thắt ngực

Đề tài do các tác giả Trương Thị Mai Hương (Bệnh viện Nguyễn Trãi), Nguyễn Đức Công, Vũ Đình Hùng (Học viện Quân y) thực hiện nhằm đánh giá biến đổi hình thái tim trái ở bệnh nhân đau thắt ngực; tìm hiểu tỷ lệ rối loạn vận động thành tim ở bệnh nhân đau thắt ngực điển hình và không điển hình; tìm hiểu tỷ lệ rối loạn vận động thành tim ở bệnh nhân đau thắt ngực có và không có nhồi máu cơ tim cũ.

Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm bệnh nhân: 170 người thuộc nhóm bệnh đau thắt ngực có độ tuổi trung bình 61,2 ± 11,3 được nhập viện tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) từ 1/2006-1/2007 và nhóm chứng gồm 40 bệnh nhân không có bệnh lý tim mạch, có cùng phân bố tuổi và giới, được chọn khi đến khám sức khoẻ định kỳ trong cùng thời điểm trên.
Kết quả cho thấy, có tăng đường kính nhĩ trái, thất trái, thể tích thất trái và tăng khối lượng cơ cũng như chỉ số khối lượng cơ thất trái bệnh nhân đau thắt ngực. Rối loạn vận động thành trên siêu âm tim gặp ở bệnh nhân có cơn đau thắt ngực điển hình (89,9%), nhiều hơn so với đau thắt ngực không điển hình (57,7%). Tương tự, ở bệnh nhân đau thắt ngực có nhồi máu cơ tim cũ, tỷ lệ có rối loạn vận động thành tim cao nhất (94,6%), trong đó chủ yếu là giảm động (67,6%). Về các yếu tố nguy cơ, tăng huyết áp cao nhất (67,1%), thấp nhất là tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm (2,9%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả