SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu bào chế viên nén niacin tác dụng kéo dài dạng cốt thân nước

Đề tài do các tác giả Phạm Thị Minh Huệ, Phommasone Sonekeo (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm xây dựng công thức bào chế viên nén acid nicotinic 375 mg tác dụng kéo dài bằng phương pháp dập thẳng dạng cốt thân nước; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền cơ học và tốc độ giải phóng dược chất của viên.

Theo đó, viên nén niacin 375 mg tác dụng kéo dài 12 giờ có thể bào chế bằng phương pháp dập thẳng với tá dược tạo cốt là gôm xanthan hoặc metholose. Tỷ lệ các tá dược trong viên, nhất là tá dược tạo cốt có ảnh hưởng lớn đến sự giải phóng dược chất từ viên. Metholose có khả năng kiểm soát giải phóng dược chất tốt hơn gôm xanthan. Với các kết quả nghiên cứu thu được, nếu triển khai ở quy mô lớn hơn có thể được ứng dụng vào sản xuất.
LV (nguồn: TC Dược học, số 394-2009)

Các tin khác: