SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem bằng phương pháp đùn – tạo cầu

Đề tài do các tác giả Võ Xuân Minh, Lâm Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Trần Linh (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện.
Qua khảo sát các yếu tố thuộc về công thức và kỹ thuật đùn – tạo cầu ảnh hưởng đến chất lượng pellet, nhóm tác giả đã xây dựng được công thức và phương pháp bào chế pellet DTZ ở quy mô phòng thí nghiệm. Pellet thu được đã được khảo sát về mặt chất lượng và bước đầu đã đề xuất được một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản cho pellet. Pellet DTZ có thể dùng để bào chế pellet tác dụng kéo dài bằng phương pháp bao màng kiểm soát giải phóng.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 11/2008)

Các tin khác: