SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ chất kết dính polime trong hỗn hợp cháy phát xạ hồng

Tỉ lệ chất kết dính polyme được sử dụng trong hỗn hợp hỏa thuật có ảnh hưởng đến một số đặc trưng năng lượng, độ bền cơ lý và phổ nhiệt của hỗn hợp cháy phát xạ hồng ngoại. Vì thế, việc nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ thành phần chất kết dính polyme đến các tính năng của hỗn hợp cháy phát xạ hồng ngoại là mục đích chính của đề tài do tác giả Trần Minh Công, Lê Trọng Thiếp (Trung tâm khoa học kỹ thuật – công nghệ quân sự) thực hiện.

Với vật liệu nghiên cứu bao gồm: hóa chất phân tích PA, bột Bo, Silic, hợp kim dạng AL- Mg dạng bột, polivinyl clorua, Etyl metyl xeton, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ chất kết dính đến các viên (hạt) phôi hỗn hợp phát xạ hồng ngoại; nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ chất kết dính lên các đặc trưng cơ lí của hỗn hợp cháy phát xạ hồng ngoại. Kết quả thu được cho thấy, khi hàm lượng chất kết dính PVC tăng lên đến 10%, vật liệu có cấu trúc chặt hơn và do vậy độ bền nén của vật liệu tăng từ 75N lên đến 150N.
Ngoài ra, khi hàm lượng chất kết dính PVC tăng, nhiệt lượng cháy, nhiệt độ bùng cháy giảm trong khi thể tích sản phẩm khí tăng. Mặt khác, phổ nhiệt khi cháy của vật liệu có dịch chuyển với cường độ vùng 3-5μm giảm đi và vùng 8-14 μm tăng lên khi hàm lượng PVC tăng. Như vậy hàm lượng kết dính PVC từ 5-7% phù hợp cho hỗn hợp hỏa thuật phát xạ hồng ngoại.

BH (Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả