SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng xỉ lò cao tới độ bền sunphat của đá xi măng.

Đề tài do tác giả Lưu Thị Hồng (Trung tâm Xi măng bêtông - Viện VLXD) thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao tới khả năng bền sunphat của đá xi măng.

Nghiên cứu tiến hành với một số loại vật liệu cơ bản sau: xi măng Pooclăng của công ty xi măng Hoclim (OPC), xi măng bền sunphat của công ty xi măng Lucksvai (SRC), xỉ lò cao Thái Nguyên (TISCO), xỉ lò cao Nhật Bản (NSC). Xi măng pooclăng và xỉ lò cao được nghiền riêng với tỉ lệ 4000cm2/g.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, độ nở sunphát của các mẫu xi măng xỉ giảm khi tăng hàm lượng xỉ khi tăng hàm lượng xỉ. Khi 6 tháng, độ nở sunphat của mẫu xi măng xỉ phụ thuộc vào hàm lượng SO3 trong xỉ. Đối với ximăng có hàm lượng SO3 là 2% (trong thành phần xỉ) ở tất cả tỉ lệ xỉ nghiên cứu, các mẫu đều có độ nở sunphát ở 6 tháng tuổi lớn hơn yêu cầu tiêu chuẩn ASTM C595 và ASTMC1157 đối với xi măng bền sunphat. Điều này có thể giải thích bằng thành phần của xỉ lò cao chứa oxit nhôm và oxit sắt. Nếu trong hệ có đủ lượng thạch cao thì các oxit này sẽ phản ứng với thạch cao để tạo thành khoáng enttrigit. Sản phẩm thủy hóa này có tác dụng làm trương nở thể tích khối vữa.
Về cường độ của xi măng xỉ trong môi trường xâm thực sunphat cho thấy tác động trực tiếp của xỉ lò cao. Sau 2 tháng ngâm trong môi trường xâm thực sunphat, cường độ của các mẫu xi măng suy giảm không đáng kể. Một số mẫu có cường độ cao hơn các mẫu bảo dưỡng trong môi trường nước sạch. Sau 6 tháng ngâm mẫu, xi măng bền sunphat trong môi trường sunphat natri còn 90% cường độ; mẫu xi măng OPC trong môi trường sunphat natri còn 69% cường độ. Với các mẫu xi măng xỉ chỉ chứa 4% SO3, hàm lựợng xỉ NSC dưới 60%, mức độ suy giảm ít hơn so với xi măng bền sunphát và tương đương với mẫu xi măng OPC. Các mẫu xi măng chứa 4% SO3 trong môi trường sun phát natri, hàm lượng xỉ NSC 70% mức độ suy giảm cường độ của xi măng xỉ vẫn ít hơn so với xi măng bền sunphát.
Như vậy, khi sử dụng xỉ lò cao làm phụ gia cho xi măng bền sun phát thì phải chú ý đến hàm lượng SO3 trong xỉ. Khi sử dụng xỉ lò cao hàm lượng từ 20-70% thay thế xi măng sẽ nhận được xi măng xỉ bền sunphat phù hợp với qui định của ASTM C595 và ASTMC1157
BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả