SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp piperaquin-dihydroartemisinin đến tim thỏ cô lập

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Minh Thu, Trương Văn Như (viện Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Trung ương), Nguyễn Kim Phượng, Đỗ Thị Phương (viện Dược liệu, bộ Y tế) thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp piperaquin-dihydroartemisinin (PQP-DHA) trên tim thỏ cô lập theo phương pháp truyền dịch của Langendorff.

Nghiên cứu tiến hành tại khoa Dược lý sinh hoá, viện Dược liệu từ tháng 6-7/2007 với động vật nghiên cứu là thỏ trưởng thành, chia thành 2 lô: lô 1: truyền dịch thuốc PQP-DHA nồng độ 0,001% (0,89mg PQP và 0,11mg DHA/100mL), truyền liên tục trong 25 phút; lô 2: truyền dịch thuốc PQP-DHA nồng độ 0,002% (1,78mg PQP và 0,22mg DHA/100mL), truyền liên tục trong 25 phút; thuốc và hoá chất là bột PQP (320mg) và DHA (40mg) tinh khiết được nghiền mịn tạo thành hỗn dịch gốc với nước cất, pha ngay trước khi dùng.
Kết quả, ở lô 1, thuốc phối hợp PQP-DHA không gây ảnh hưởng đáng kể đến nhịp tim thỏ, gây giảm nhẹ lưu lượng tim và hơi tăng biên độ tim trong quá trình truyền thuốc so với ban đầu nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng kể, các giá trị P (i-0’) > 0,05. Ở lô 2, thuốc phối hợp PQP-DHA gây giảm đáng kể nhịp tim thỏ, giảm lưu lượng dịch qua tim và làm giảm mạnh biên độ co bóp cơ tim so với trước khi truyền thuốc, P (i-0’) < 0,05. Như vậy, thuốc phối hợp PQP-DHA gây ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tim thỏ cô lập ở nồng độ 0,002%.
LV (nguồn: TC Dược học, số 382-2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả