SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả bưởi Đoan Hùng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đức Tuân, Hà Quang Việt, Tạ Thị Mùa… (ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên) thực hiện nhằm ứng dụng màng chitosan trong bảo quản quả bưởi Đoan Hùng (Citrus grandis Osbeck) sau thu hoạch.

Nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm để đánh giá ảnh hưởng hưởng của nồng độ chitosan áp dụng cho bưởi Đoan Hùng. Quả bưởi được xử lý dung dịch chitosan nồng độ từ 1-2,5%, sau đó đưa vào thùng carton đục lỗ bảo quản ở nhiệt độ phòng (trung bình 200C).

Kết quả cho thấy, sử dụng màng chitosan trong bảo quản bưởi Đoan Hùng giảm được sự hao hụt khối lượng tự nhiên so với không bảo quản (đối chứng). Trong đó, bảo quản bằng dung dịch chitosan nồng độ 1,5% có tỷ lệ hao hụt thấp nhất. Bảo quản bưởi Đoan Hùng bằng màng chitosan các chỉ tiêu sinh hóa như hàm lượng đường tổng số, acid hữu cơ tổng số, vitamin C trong quả bưởi ít biến đổi hơn so với đối chứng. Trong đó, dung dịch chitosan 1,5% có hiệu quả tốt nhất. Với nồng độ này, có thể bảo quản quả bưởi Đoan Hùng trong vòng 90 ngày vẫn cho chất lượng tốt.  
LV (nguồn: TC KH&CN Nông-Sinh-Y, ĐH Thái Nguyên, số 5-2014)

Các tin khác: