SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu mấu bám bánh phụ đến đặc tính kéo bám của bánh xe máy kéo nhỏ hai bánh

Đề tài do TS. Đặng Tiến Hòa (trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của chiều cao và góc nghiêng của mấu bám đến khả năng bám của bánh phụ liên hợp máy kéo BS-12 làm việc trên đất có độ ẩm cao.

Khi liên hợp máy kéo hai bánh làm việc trên đất có độ ẩm cao thì khả năng bám của bánh phụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đường kính bánh xe, bề rộng, chiều cao, góc nghiêng và số lượng của mấu bám… Nghiên cứu này xác định quan hệ giữa góc nghiêng mặt chủ động của mấu bám và đường kính bánh xe thông qua nghiên cứu sự thay đổi lực kéo tiếp tuyến. Các thí nghiệm được tiến hành với sự trợ giúp của máy tính số và phần mềm chuyên dụng Dasylab 7.0.
Kết quả cho thấy, khi chiều cao mấu bám tăng lên và góc nghiêng của mấu bám bánh phụ giảm đi thì hệ số sử dụng lực bám của bánh phụ máy kéo hai bánh tăng lên. Trong các phương án đã nghiên cứu thực nghiệm với góc α= 130 và h= 45 mm thì cho ta khả năng sử dụng lực bám và khả năng tự làm sạch đất, cỏ rác khi mấu bám ra khỏi vị trí làm việc là tốt nhất. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo để tối ưu hóa các thông số kết cấu của bánh phụ liên hợp máy kéo BS-12 làm việc trên đất có độ ẩm cao (w > 40%).

LV (nguồn: TC NN&PTNT số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả