SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp cắt tỉa cành đến năng suất vải Hùng Long tại Thái Nguyên

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình, Vũ Thị Thanh Thủy (ĐH Nông lâm Thái Nguyên), Kongsinh Ratsamy (NCS. Lào tại ĐH Nông lâm Thái Nguyên) thực hiện.

Nghiên cứu tiến hành với vườn vải Hùng Long 7 tuổi được trồng tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên. Vườn thí nghiệm trồng trên đất tương đối bằng phẳng được nhân bằng phương pháp ghép cành. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 7/2007-6/2008. Thí nghiệm cắt tỉa một lần, cắt bỏ các cành non nhỏ, tăm hương, cành vượt theo tỷ lệ 10%, 20%, 30%...
Kết quả cho thấy, biện pháp cắt tỉa một phần số đầu cành đã rút ngắn thời gian sinh trưởng của lộc thu từ 5-10 ngày so với công thức cắt tỉa truyền thống, đồng thời giảm được tỷ lệ lộc thu sớm, tăng tỷ lệ lộc thu muộn. Các công thức cắt tỉa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân hóa của lộc xuân của giống vải Hùng Long. Công thức cắt tỉa 20% số đầu cành cho tỷ lệ lộc xuân ra hoa hoàn toàn đạt 54,42%, công thức cắt tỉa 30% đạt 60,49% trong khi công thức đối chứng (cắt tỉa những cành tăm, cành dày trong tán) chỉ đạt 23,84%. Tỷ lệ lộc xuân trở thành cành dinh dưỡng ở các công thức cắt tỉa đều giảm hơn so với công thức đối chứng ở mức tin cậy 95%. Cắt tỉa 20-30% số đầu cành đã góp phần tăng tỷ lệ hoa cái, tăng tỷ lệ đậu quả và tăng năng suất. Công thức cắt tỉa khoảng 20% số đầu cành cho năng suất tăng 29,59% so với công thức cắt tỉa bình thường, thu được 27,8 triệu đồng/ha, cao hơn so với đối chứng 6,24 triệu đồng.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2009)

Các tin khác: