SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ban đầu và cường độ ánh sáng lên sự phát triển của quần thể tảo Chaetoceros gracilis pantocsek 1892 (Schutt)

Đề tài do tác giả Tôn Nữ Mỹ Nga (Trường ĐH Nha Trang) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ban đầu và cường độ ánh sáng lên sự phát triển của quần thể tảo Chaetoceros gracilis.

Tảo Chaetoceros gracilis là tảo đơn bào nhập nội, được sử dụng khá rộng rãi trong các trại nuôi trồng thủy sản để làm thức ăn cho ấu trùng thân mềm, giáp xác và các biển. Tuy nhiên việc ương nuôi loài tảo này cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm như đối với những loài tảo khác. Để việc ương nuôi loài tảo này đạt hiệu quả, cần xác định nhiều yếu tố, trong đó có mật độ nuôi ban đầu và cường độ ánh sáng thích hợp.
Để chọn mật độ ban đầu phù hợp với việc ương nuôi tảo Chaetoceros gracilis, thí nghiệm 22 ngày được thực hiện trong bình 1 lít với 6 lô ở các mật độ ban đầu: 5 x 104, 10 x 104, 15 x 104, 20 x 104, 30 x 104, 40 x 104 tb/ml, 3 lần lặp lại. Điều kiện thí nghiệm: môi trường dinh dưỡng f2, độ mặn 15 ppt, cường độ ánh sáng 2700 lux, nhiệt độ 270C, chu kỳ chiếu sáng 12:12 (giờ sáng: giờ tối), sục khí liên tục 24/24 giờ.
Kết quả cho thấy, mật độ cực đại và mật độ trung bình của tảo trong tất cả các lô thí nghiệm khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) nhưng mật độ nuôi ban đầu tốt nhất và đảm bảo tiết kiệm tảo là 10 x 104 tb/ml. Ngày đạt cực đại của các lô có mật độ từ 20 x 104 tb/ml trở lên đến sớm hơn một ngày so với các lô còn lại. Tùy mục đích sử dụng có thể dùng mật độ ban đầu khác nhau. Nếu muốn tảo đạt cực đại sớm hơn, có thể dùng mật độ ban đầu 20, 30, 40 x 104 tb/ml; nếu muốn tiết kiệm tảo, có thể dùng những mật độ ban đầu còn lại. Thí nghiệm về cường độ ánh sáng được thực hiện tương tự như thí nghiệm trên nhưng với thời gian 17 ngày ở các cường độ ánh sáng 5000 lux, 4550 lux, 3390 lux, 2160 lux và 1460 lux, mật độ 26,44 x 104 tb/ml, nhiệt độ 24-250C. Kết quả cho thấy, trong khoảng cường độ ánh sáng từ 1460 đến 5000 lux, cường độ ánh sáng phù hợp nhất và kinh tế nhất cho tảo C. gracilis trong bình 1 lít là từ 2160 đến 3390 lux. Tảo đạt mật độ cực đại và mật độ trung bình lần lượt là 664,37 ± 17,90 và 409,64 ± 9,15 vạn tb/ml ở cường độ ánh sáng 3390 lux, đạt 565,49 ± 15,50 và 301,50 ± 11,22 vạn tb/ml ở cường độ ánh sáng 2160 lux. Cường độ ánh sáng lớn hơn 3390 lux phù hợp cho thể tích lớn hơn 1 lít. Cường độ ánh sáng 1460 lux phù hợp cho việc lưu giữ giống.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả