SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước và số lượng lỗ phun đến tính phun sương, hiệu suất và phát thải của động cơ diesel

Đề tài do TS. Trương Thanh Dũng (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) thực hiện nhằm tìm ra ảnh hưởng của số lỗ phun, kích thước lỗ phun đến công suất và đặc tính của động cơ diesel công suất lớn phun nhiên liệu trực tiếp, sử dụng nhiên liệu nặng.
Theo đó, những vòi phun với tầm phun sương ngắn hơn được giữ để thực hiện phun sương với kích thước tất cả những hạt sương nhỏ hơn. Khả năng phun xa đúng hơn là đường kính danh nghĩa của toàn bộ lượng chùm tia nhiên liệu Sauter (SMD) được tìm thấy là nhân tố quan trọng trong đặc tính sinh công suất tiêu hao nhiên liệu giảm (BSFC). Vì thế, những vòi phun với những cửa thoát nhiên liệu giống nhau, sương nhiên liệu sinh ra với chiều dài tầm phun ngắn hơn và đường kính danh nghĩa Sauter nhỏ hơn (ví như những vòi phun 8 lỗ) đưa ra những hạt cao hơn và Nox thấp hơn. Những vòi phun với tiết diện tổng cộng nhỏ hơn (những vòi phun 225 x 8 và 260 x 6) có góc phun gần và xa nhỏ hơn so với nhiều khoảng thời gian kiểm tra. Khi so sánh đường kính danh nghĩa Sauter của sương phun nhiên liệu từ hai vòi phun có kích thước lỗ 260 µm, những sương nhiên liệu có đỉnh vòi phun nhiều lỗ hơn có những đường kính danh nghĩa Sauter tổng nhỏ hơn. Hiệu suất phát ra tốt nhất và BSFC thứ hai tốt nhất là duy trì vòi phun với số lỗ ít nhất và kích thước nhỏ hơn. (tài trợ bởi  thực phẩm chức năng qivana việt nam)
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011) 

Các tin khác: