SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các vị thuốc đến tác dụng hạ sốt của sài hồ quế chi thang

Đề tài do tác giả Nguyễn Mạnh Tuyển (Trường ĐH Y dược Hà Nội) thực hiện khảo sát ảnh hưởng của các vị thuốc đến tác dụng hạ sốt của phương, từ đó góp phần tìm hiểu quy luật phối ngũ của phương thuốc.

Nghiên cứu tiến hành với các vị thuốc sài hồ (Radix Bupleri), quế chi (Ramulus Cinnamomi), hoàng cầm (Radix Scutellariae), bạch thược (Radix Peaoniae), nhân sâm (Radix Ginseng)…
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong phương mức độ đóng góp của sài hồ và quế chi tương đối lớn, đóng vai trò chủ đạo trong tác dụng hạ sốt của phương; giữa sài hồ và quế chi có tác dụng tương hỗ với nhau. Như vậy có thể xác định sài hồ và quế chi đóng vai trò vị quân trong phương. Kết luận này phù hợp với lý luận của y học cổ truyền và kết quả nghiên cứu trước đây của tác giả. Vai trò của các vị thuốc khác trong phương không biểu hiện rõ rệt trong nghiên cứu này. Do vậy, cần tiếp tục quan sát ảnh hưởng của các vị thuốc trong phương đến các tác dụng khác, cũng như tiến hành phân tích tổng hợp nhiều chỉ tiêu quan sát để có được kết luận tổng thể vai trò của các vị thuốc trong phương.
LV (nguồn: TC Dược học, số 394/2009)

Các tin khác: