SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dầu thủy lực hệ thống lái đến quỹ đạo quay vòng xe xúc lật

Trong nghiên cứu này, các tác giả Luyện Văn Hiếu, Đào Chí Cường (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) đưa ra mô hình nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của xe xúc lật khi di chuyển trên đường bằng và đánh giá tác động của sự thay đổi áp suất của hệ thống lái đến quỹ đạo chuyển động của xe này.

Xe xúc lật là dòng xe hai thân sử dụng phổ biến ở lĩnh vực xây dựng và khai khoáng hiện nay. Nghiên cứu về quỹ đạo chuyển động của xe là một vấn đề mới ở nước ta, giúp xác định hành lang quay vòng của xe, cũng như phạm vi ảnh hưởng của xe trong quá trình vận hành.

Theo đó, sự thay đổi áp suất dầu làm việc của hệ thống lái thủy lực trên xe xúc lật có ảnh hưởng đến quỹ đạo chuyển động của xe, với vận tốc quay vô lăng như nhau, áp suất dầu làm việc càng lớn thì không gian quay vỏng xe xúc lật càng giảm. Công việc vận hành sử dụng xe xúc lật trong quá trình sử dụng cần quan tâm đến khâu kiểm tra chất lượng của hệ thống lái, đặc biệt là áp suất dầu thủy lực của nguồn cấp. 
LV (nguồn: TC Cơ khí VN, số 3-2014)

Các tin khác: