SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng và ứng phó

Vừa qua, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đối với Khánh Hòa, các giải pháp thích ứng và ứng phó” do PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phân viện Khí tượng thủy văn và môi trường phía Nam làm chủ nhiệm.

Kết quả trong 18 tháng tập trung nghiên cứu, đề tài đã chọn lọc và áp dụng những phương pháp phù hợp với điều kiện của khu vực nghiên cứu. Các kịch bản phát thải áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa được lựa chọn là kịch bản phát thải trung bình B2 và kịch bản phát thải cao A1FI. Các kịch bản này được tính toán và xây dựng một cách khoa học dựa trên phần mềm SIMCLIM, đưa ra được kết quả dự báo nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển dâng từ năm 2020 đến 2100. Qua đó, đề tài đã tiến hành tính toán dự báo những tác động tiềm tàng do biến đổi khí hậu (BĐKH) đến các lĩnh vực quan trọng dễ bị tổn thương của tỉnh như ngập lụt, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước, hạ tầng cơ sở về giao thông và cấp thoát nước, hoạt động sản xuất và dân cư xã hội cũng như một số ngành liên quan. Theo kết quả nghiên cứu, tác động lớn nhất của BĐKH đến Khánh Hòa là tài nguyên nước và quy hoạch đô thị, vì vậy, nhóm nghiên cứu nhận thấy trong thời gian tới tỉnh cần triển khai nghiên cứu cụ thể và chi tiết hóa những tác động của BĐKH đến 2 lĩnh vực này một cách hệ thống và có những điều chỉnh cần thiết.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 7/2012)

Các tin khác: