SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.

Nghị định này cũng quy định một số biện pháp thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cụ thể, chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước được hưởng các chế độ ưu đãi về: tuyển dụng làm việc, bổ nhiệm vào vị trí chủ trì các nhiệm vụ KH&CN và quản lý, điều kiện làm việc, xếp lương phù hợp với trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, phương tiện đi lại, nhà ở, giao lưu khoa học và hợp tác quốc tế… Người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa là 70% mức lương theo ngạch, bậc. Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử của Nhà nước. Người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bậc đại học và sau đại học được Nhà nước trả chi phí đào tạo, được cấp học bổng nếu học ở trong nước và hỗ trợ chi phí đào tạo nếu học ở nước ngoài.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2010.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả