SpStinet - vwpChiTiet

 

Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 9 - năm 2016 sẽ hướng tới hoạt động bền vững

Nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, lối sống, sản xuất và tiêu dùng bền vững, vào chủ nhật, ngày 10/4/2016, ở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phối hợp với các Sở -ngành và đơn vị tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 9 - năm 2016 với chủ đề “Sản xuất và tiêu dùng bền vững” tại Cung Văn hóa Lao động, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 

 
Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 9 - năm 2016 với chủ đề “Sản xuất và tiêu dùng bền vững” góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày hội tập trung vào các hoạt động dành cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống, hướng tới xã hội sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Trong ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như: Triển lãm các công nghệ, dịch vụ và sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, các hoạt động bảo vệ môi trường; thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình; thu gom chất thải có thể tái chế; trao đổi sách, đồ dùng, vật dụng đã qua sử dụng; hướng dẫn sáng tạo các sản phẩm hữu ích từ vật liệu phế thải; trưng bày các sản phẩm Cuộc thi Sức sống mới từ phế thải của học sinh…

Hoàng Mi

Các tin khác: