SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng động của ô tô đến tuổi thọ của kết cấu áo đường

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Hùng (Trường ĐH Giao thông vận tải) thực hiện phân tích ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường, độ lớn của tải trọng trục và tốc độ của ô tô đến áp lực của bánh xe truyền xuống mặt đường…
Theo đó, hệ số động là hàm số của thời gian, phụ thuộc vào các nhân tố sau: độ bằng phẳng mặt đường, tốc độ, tải trọng trục và đặc tính cơ cấu rung của ô tô. Khả năng làm việc và tuổi thọ của kết cấu áo đường, sự hình thành và phát triển của các biến dạng, hư hỏng và phá hủy áo đường quan hệ mật thiết với tác động của tải trọng bánh xe ô tô truyền xuống mặt đường khi xe chuyển động. Việc nâng cao độ bằng phẳng của mặt đường xe chạy sẽ làm giảm ảnh hưởng của tác động của ô tô và nâng cao tuổi thọ kết cấu áo đường. Cần nghiên cứu xác định hệ số động cho các cấp đường ứng với suất đảm bảo, độ bằng phẳng và tốc độ xe chạy, tải trọng trục xe khác nhau, nhanh chóng bổ sung vào tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm hiện hành 22 TCVN 211-06.  
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 6/2011)

Các tin khác: