SpStinet - vwpChiTiet

 

Nga: Áp dụng công nghệ vũ trụ vào bầu cử

Để cuộc bầu cử tại các địa phương dự định tiến hành vào tháng 10 năm nay đạt kết quả tốt nhất, đồng thời tiết kiệm ngân sách Nhà nước, ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã lên kế hoạch sử dụng hệ thống thông tin vũ trụ ở những điểm bầu cử xa xôi hẻo lánh.
Giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga, ông Anatoly Perminov cho biết, lãnh thổ nước Nga có diện tích lớn, nhiều vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu về các phương tiện thông tin, vì vậy việc sử dụng hệ thống thông tin vũ trụ sẽ tạo nhiều thuận lợi ()giúp nâng cao tính xác thực và chất lượng công tác bầu cử.
Hệ thống thông tin vũ trụ này sẽ bao gồm hệ thống thông tin toàn cầu Glonass, hệ thống truyền tin vệ tinh và hệ thống tìm kiếm vệ tinh của Nga.

LV (theo An ninh thủ đô)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả