SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng đặc tính quá trình cháy trong hỏa hoạn đến trạng thái nhiệt kết cấu cột công trình.

Đề tài do PGS Trịnh Văn Quang, ThS Đỗ Hữu Hoàng thực hiện nhằm trình bày phương pháp xác định nhiệt độ của kết cấu dạng cột bê tông và nhận định về trạng thái nhiệt của kết cấu dưới tác động của nhiệt độ khi hỏa hoạn xảy ra.

Đề tài khảo sát cột bê tông dài, tiết diện ngang kích thước 270mm x 270 mm làm bằng vật liệu thông thường. Khi gặp hỏa hoạn, ngọn lửa có tốc độ tăng nhiệt độ bình quân 100C/phút với các đặc tính khác nhau.
Đặc tính của ngọn lửa hỏa hoạn có ảnh hưởng trực tiếp đến các lớp mặt ngoài của cột bê tông. Các lớp nằm sâu bên trong ảnh hưởng ít hơn, các điểm ở quanh tâm cột hầu như không chịu tác động của đặc tính ngọn lửa. Khi ngọn lửa thay đổi theo quy luật tuyến tính, nhiệt độ các điểm trong cột tăng nhanh nhất, cột bê tông bị rạn nứt nhanh.
Xét các đường cong nhiệt độ tại các điểm trong cột bê tông lúc đầu phân kỳ, sau đó hội tụ dẫn tới trạng thái nhiệt tại các điểm trong cột bê tông biến đổi theo ba giai đoạn. Ban đầu là biến dạng, chủ yếu do giãn nở nhiệt làm các góc cột rạn nứt, kế tiếp là giai đoạn ảnh hưởng của tải trọng và biến dạng nhiệt. Sau cùng là giai đoạn cột bê tông có nhiệt độ cao làm cường độ suy giảm mạnh.
Các số liệu đã chỉ ra, đặc điểm biến dạng nhiệt và phá hủy cột bêtong về cơ bản phù hợp với các kết luận chủ yếu từ nghiên cứu thực nghiệm của các tác giả trên thế giới. Vì thế, đề tài khẳng định, phương pháp tính toán là phù hợp và có khả năng áp dụng cho các kết cấu khác nhau.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 6/08)
 


 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả