SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm enzyme chứa protease, amylase và phytase vào khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của lợn F1(Landrace X Yorkshire)

Đề tài do 2 tác giả Hồ Trung Thông (khoa Chăn nuôi - thú y, trường ĐH Nông lâm Huế) và Đặng Văn Hồng (trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm TP. Đà Nẵng) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm enzyme chứa protease, amylase và phytase đến tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng ở lợn F1(Landrace x Yorkshire) giai đoạn sinh trưởng.

Thí nghiệm được tiến hành trên lợn đực thiến F1(Landrace x Yofkshire) có khối lượng trung bình 43,2 kg/con. Khẩu phần cơ sở được thiết lập từ ngô, cám gạo, bột sắn, khô dầu đậu nành, bột cá và bột vỏ sò. Từ khẩu phần cơ sở (đối chứng), 3 khẩu phần tiếp theo được tạo ra bằng cách bổ sung chế phẩm enzyme tăng dần từ mức 0,05% (1000 IU protease + 28 IU amylase + 125 IU phytase/kg thức ăn, nghiệm thức E1), 0,10% (2000 IU protease + 56 IU amylase + 250 IU phytase/kg thức ăn, nghiệm thức E2) và 0,15% (3000 IU protase + 84 IU amylase + 375 IU phytase/kg thức ăn, nghiệm thức E3).
Kết quả cho thấy, việc bổ sung chế phẩm enzyme với các mức nêu trên đã không cải thiện được tỷ lệ tiêu hóa toàn phần biểu kiến protein tổng số, tỷ lệ tiêu hóa toàn phần chất hữu cơ tổng số, tỷ lệ năng lượng tiêu hóa và tỷ lệ tiêu hóa toàn phần phần phosphor tổng số. Sự sai khác về tỷ lệ tiêu hóa của protein tổng số, chất hữu cơ tổng số, năng lượng tổng số và phosphor tổng số là không có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức thí nghiệm cũng như giữa các nghiệm thức thí nghiệm với nhau. Tỷ lệ tiêu hóa biến động từ 82,6-84,4% đối với protein tổng số, 87,7-89,7% đối với chất hữu cơ tổng số và 86,1-88,0% đối với năng lượng. Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần phosphor tổng số ở mức rất thấp, biến động từ 40,2%-44,6%. Điều này cho thấy khoảng 60% tổng lượng phosphor mà lợn ăn vào đã bị đào thải ra ngoài môi trường theo phân. Các nghiên cứu nhằm gia tăng tỷ lệ tiêu hóa hấp thu phosphor đồng thời giảm đào thải phosphor ra ngoài môi trường và các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme vào thức ăn chăn nuôi cần phải được tiếp tục triển khai trong điều kiện vật nuôi, thức ăn và môi trường ở nước ta từ đó làm cơ sở định hướng chính sách chăn nuôi và quản lý thị trường, đặc biệt là thị trường thức ăn bổ sung trong thời kỳ phát triển rất nhanh chóng của công nghệ sinh học và bối cảnh hội nhập thị trường quốc tế.
LV (theo TC NN&PTNT số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả