SpStinet - vwpChiTiet

 

Nấu ăn bằng điện quang

Giá gas tăng, nhiều người tìm cách thay thế và thường bối rối trước hai loại bếp có hình dạng na ná nhau: bếp điện từ (tham khảo bài viết “Sử dụng bếp từ không lo cháy nổ”, tạp chí Stinfo số 3/2012) và bếp hồng ngoại (bếp halogen hay còn gọi là bếp điện quang). Cả hai đều có những ưu và nhược điểm riêng.


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả